ENGLISH VERSION
 
PROFIL
Mezinárodní obchod
12/11/2019
Mezinárodní obchod
Každodenně se přesvědčujeme, že mezinárodní obchod je primárně záležitostí dobrého jména a především invence. Postupně se globalizující trh automaticky předjímá působnost globálních hráčů, kteří mají sílu opanovat prostor a diktovat pravidla.
Jen silná pozice však nestačí. Obchod vyžaduje detailní znalost souvislostí celého trhu, znalost lokálních dispozic, stejně jako momentální situace partnerů. Naše obchody nevznikají z pozice oligopolního hráče, jehož síla je založena na masivní finanční síle a výhodách postavení v oligopolu.
Snažíme se nabídnout partnerům řešení. Typickým příkladem je naše provázanost v oblasti zásobování agrokomoditami na všechny účastníky řetězce. Jsme schopni provést obchod s jednotlivou firmou v rámci řetězce, stejně jako realizovat koncepční management obchodu v rámci řetězce, včetně zabezpečení pohledávek, obchodu se zbožím, či finančním jištěním.


IMPEX TRADE CZ, s.r.o., Václavovická 145, 739 34 Šenov, Česká republika +420 596831937,
obchod@impextrade.cz
IMPEX TRADE s.r.o.